|
01

ALLAH
VAR.
Kesİn bu.

Varlığının Delİllerİ & İman Hakİkatlerİ

02

3 delİl:

Heryer Allah'ın varlığının delili ile dolu.
Sadece bir tanesi bile O'nu bilmemize yeter.
1.
Proteİn
Bir proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç vardır. Bu sonsuz döngü proteinlerin bir anda var olduğunu gösterir.
2.
Fosİller
Milyarlarca yıldır canlılar hiç değişmemiş, fosiller bir anda kusursuz olarak var olduklarını gösteriyor.
3.
Atom
Bir patlama ile dağılan şuursuz atomlar bir gün birleşerek güneşi,dünyayı,insan bedenini,proteinleri,bakterileri oluşturmaya karar verdi.
03

PROTEİN

Proteinlerin katlanması işleminde, diğer protein Şaperon'a ihtiyaç vardır.
‘HSP70’ şaperon proteini büyük ve kompleks bir moleküldür ve kısmen katlanmış olan protein molekülüyle etkileşime girerek proteinin tam doğru şekilde katlanmasını sağlar. Bu işlemi yaparken HSP40 ve ‘nükleotid-değişim faktörleri’ gibi diğer proteinlerden destek alır.
Proteinler, şaperon gibi diğer moleküllere sadece doğru şekilde katlanabilmek için ihtiyaç duymazlar, doğru şekilde katlandıktan sonra fonksiyonlarını devam ettirebilmek için de bu proteinlerin yardımına ihtiyaçları vardır.
Sadece bu bilimsel gerçekle bile bir protein molekülü oluştuktan sonra varlığını ve işlevlerini sürdürebilmek için yine diğer proteinlere ihtiyaç duymaktadır.
Proteinlerin oluşması için önceden var olan başka proteinlere ihtiyaç duymaları, bütün proteinlerin bir anda yaratıldığının delilidir.
Allah bütün proteinleri bir anda var etmiştir.

Proteİn Mucİzesİ
04

FOSİLLER

Bilinen en eski canlı fosilleri, yaklaşık 3.7 milyar yıl önce yaşamış olan bakterilere aittir.
Avustralya Apex Chert bölgesindeki kaya katmanları incelendiğinde yaşları 3.9 milyar yıla kadar ulaşan siyanobakteri fosillerine, yani stromatolitlere ulaşırız. Grönland’da 3,5 milyar yaşındaki benzer fosiller saptanmıştır. Canlılık tarihinde mavi-yeşil algler adı verilen bu mikroorganizmalar tam ve kusursuz çalışan yapılarıyla bir anda ortaya çıkmışlar ve Dünya atmosferinin ihtiyacı olan oksijeni sağlamışlardır. Siyanobakteriler dünyanın yıllık oksijen miktarının %30’unu tek başlarına üretirler; bu sayı dünyadaki tüm yeşil bitkilerin ürettikleri miktara eşdeğerdir.
Siyanobakterilerde olduğu gibi bu zamana kadar bulunan tüm fosillerde, canlılar, tam ve kusursuz yapıları ile görülmektedir.
Fosil kayıtlarından canlıların yapılarında hiçbir değişim geçirmeden bir anda yaratıldıklarını anlıyoruz.
Haşr Suresi, 24. ayet: "O Allah ki, Yaratan'dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir."

Yaratılış Atlası
05

ATOM

Atomlardan meydana gelen bir vücutla, havadaki atomları soluyor, besinlerdeki atomları yiyor, suyun atomlarını içiyorsunuz. Gördükleriniz ise gözünüzdeki atomlara ait elektronların fotonlarla çarpışmasından başka birşey değil. Peki dokunarak hissettikleriniz? Onlar da cildinizdeki atomların eşyalardaki atomları itmesinden ibaret...
Elbette bugün birçok insan, bedeninin, evrenin, dünyanın kısacası her şeyin atomlardan oluştuğunu bilmektedir. Ama belki de bugüne kadar “atom” ismini verdiğimiz varlığın nasıl bir sisteme sahip olduğunu düşünmemiştir. Veya düşündüyse bile nasıl oluştuğunu araştırmaya ihtiyaç duymamıştır; çünkü bunun yalnızca fizikçilerin işi olduğunu düşünmüştür.
Oysa insan bu kusursuz sistemle hayatı boyunca iç içe yaşamaktadır. Üstelik bu öyle bir sistemdir ki, yalnızca oturduğumuz koltuğu oluşturan trilyonlarca atomdan her biri, üzerine kitap yazılabilecek bir düzenliliğe sahiptir. Tek bir atomun oluşumunu, sistemini, gücünü anlatmak sayfalar alabilmektedir.
Canlı-cansız, evrendeki her şeyi oluşturan atomun kendi kendine veya tesadüfen meydana gelmesinin imkansızlığı ve Allah’ın yaratışındaki kusursuzluk ortadadır.

Atom Mucizesi